دو /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نکند پنجـره را بـاز بگذاری

گـنجشک های محل مـوهایت را ببینند

حوصله یِ دردسر ندارم

 

/ 0 نظر / 16 بازدید