دلقک

اینجا که شعر هیچ غلطی نمی تواند بکند ...

دو /

                    نکند پنجـره را بـاز بگذاری گـنجشک های محل مـوهایت را ببینند حوصله یِ دردسر ندارم  
/ 0 نظر / 16 بازدید